Online folder!
[ Tilbage til forsiden ]

On The Spot

Gode råd før du går på
Så du ikke går under

Udgangspunktet for vellykket formidling i en direkte tv-udsendelse:
I en interviewsituation i en direkte tv-udsendelse, vil du i sagens natur ikke kunne forberede dig på alle de spørgsmål, du vil blive stillet, men der er alligevel meget du kan gøre for, at det du ønsker at formidle, bliver målrettet, troværdigt og klart.

I denne folder vil du blive præsenteret for nogle råd, som kan forbedre din formidling og formindske din eventuelle nervøsitet.

Nogle af disse råd, har du måske ikke mulighed for at tilegne dig med kort varsel, men du kan med fordel udvælge nogle af dem, som du mener, vil hjælpe dig bedst i din formidling.

Dine modtagere

Hvem taler du til?
Sørg for at gøre dig overvejelser omkring, hvem du taler til. Tal så de kan forstå dig.

Er dine modtagere interesserede?
Tænk på, om dine modtagere på forhånd er interesserede i det emne du formidler, for at finde ud af om hvorvidt, det er nødvendigt først at skulle fange deres opmærksomhed.

Hvordan er dine modtageres forventninger?
Gør dig en idé om hvor varsom du bør være i din formidling, ved at overveje hvorvidt dine modtagere har positive eller negative forventninger til dig som person, den organisation du eventuelt repræsenterer eller det emne du formidler.

Hvad kender dine modtagere på forhånd til dit emne?
Tænk over, hvilket forudsætnings-niveau dine modtagere har for at kunne forstå det, du formidler. Idet dette kan give dig en ide om, hvor forklarende du skal være.

Hvad vil du fortælle dine modtagere?
Overvej hvad du ønsker dine modtagere skal vide. Dette kan nemlig hjælpe dig til at koncentrere dig om det centrale.

Hvordan kan du fastholde dine modtageres interesse?
Du gør klogt i at forenkle dit budskab, ellers kan du nemlig let risikere, at dine modtagere mister opmærksomheden.


Din retorik

Vær afklaret
Du skal gøre det klart for dig selv, hvad det er, du egentlig vil sige. Hvad dit mål er med formidlingen og hvorfor det er dit mål. Det betyder, at du må skære de mindst væsentlige informationer fra.

Vær forståelig
Du bør også være opmærksom på, om det, du vil sige, konkret kan forstås af modtagerne. Især bør faglige udtryk og jargon undgås. I det hele taget bør du overveje modtagernes holdninger, blokeringer og sproglige forudsætninger.

Vær forberedt på mod-argumenter
I forberedelsen er det også meget vigtigt at tage højde for de mod-argumenter der kan være hos modtagerne, så at du i interviewet kan komme med mod-argumenterne allerede før modtageren selv når at tænke dem.

Vær konkret
Selv om du har samme sprog som modtagerne, er det ikke sikkert, at I forstår det samme ved ordene. I kan nemlig have forskellige erfaringer med abstrakte ord som for eksempel frihed, demokrati og kærlighed. Det abstrakte bør derfor gøres konkret, hvilket kan gøres ved at bruge billeder. De allerbedste og mest levende billeder er oplevelser, hentet fra din egen dagligdag. Derved skabes der klarhed og modtageren vil så langt nemmere danne sig et billede i sit hoved og vil derfor også langt nemmere kunne huske budskabet.

Vær almen
Idet du bruger egne oplevelser som argumenter, sikrer du, at disse ikke bliver logiske og ordkløveriske. Netop fordi argumenterne ikke begrundes logisk, er det vigtigt, at de bygger på normer og værdier, som modtagerene har gode erfaringer med.


Din selvformidling

Tænk over stemmebrug
Brug mavemusklerne til støtte når du trækker vejret, således at din stemme bliver fyldigere at du kan fuldføre sine sætninger stille og roligt.

Tal tydeligt
Tal tydeligt og udtal ordene fuldt ud uden at afsnuppe endelserne. Undlad overflødige småord.

Tal dybere
Vær opmærksom på, at din stemme let bliver højere og mere skinger hvis du er nervøs. Derfor kan du med fordel gøre din stemme en anelse dybere end normalt

Tal i et passende tempo
Tal langsommere end i en almindelig samtale. Ved for hurtig talehastighed opfanger dine modtagere måske ikke det hele og kan derved gå glip af vigtige pointer.

Hold små pauser
Det er godt at holde små pauser ind i mellem, for vise at du tænker dig om.

Brug kroppen
Brug kroppen til at understøtte hvad du siger, men pas på ikke at overdrive.

Undgå distraherende fagter og bevægelser
Brug gerne spontane fagter og bevægelser, der kan understrege dit budskab. Undgå dog distraherende og formålsløse fagter og bevægelser, der bortleder opmærlsomheden fra det du siger.

Hav en afslappet kropsholdning
En afslappet, men alligevel rank holdning giver indtryk af selvsikkerhed.

Lad din mimik stemme overens med indholdet af dit budskab
Skab overensstemmelse mellem det du siger og din ansigtsmimik, idet mennesker tror mere på det de ser end det de hører.

Hav øjenkontakt
Øjenkontakten skal være rolig, for flakker dit blik rundt, kan det give indtryk af forvirring. Se på den du taler til, idet det styrker din gennemslagskraft.

Påklædning
Overvej en hensigtsmæssig tøjstil. Din påklædning har stor betydning for dine modtageres opfattelse af dig og dine holdninger. Du skal ikke formidle dig selv via dit udseende, men lade dit udseende understøtte det, du formidler.


Din troværdighed

Vær kompetent
Forbered dig godt således at du kan udvise en kompetence, der sammen med din faglige autoritet vil give dig et solidt grundlag for en sikker fremtræden.

Vær ærlig
Vær ærlig. Foregiv ikke at vide mere, end du gør, hvilket kan øge risikoen for, at du modsiger dig selv og folk mærker, hvis du bevæger dig ud på tynd is.

Vær imødekommende
Vær velvillig over for dine modtagere. Gennemtving ikke dine egne synspunkter for enhver pris, men vær lydhør over for andres meninger.

Vis respekt og vær respektabel
Vis respekt for dem du tiltaler og omtaler. Afbryd ikke andre for at hindre dem i at tale ud og fordrej ikke det de siger. Hæng ikke andre ud ved at latterliggøre eller fornærme dem - hverken i tale, med mimik, stemmeføring eller kropsholdning. Vær dog heller ikke selvudslettende, så du afstår fra dine egne synspunkter, for så bliver dit budskab ligegyldigt. Stol på din faglige autoritet, men få dit budkab igennem ved at argumentere godt for dine synspunkter, uden at krænke andres.

Udstrål engagement
Din udstråling er vigtig. Brænd for dit emne og vis ægte interesse. Vær nærværende og udtryk dit budskab på en levende måde. Lidt humor og selvironi letter stemningen.

  • Denne side er opdateret d. 9. maj 2000,
    af Webmaster.
Copyright © 2000 On The Spot
Udprint ikke tilladt uden aftale, citat tilladt med kildeangivelse
Ann Nilsson, psykologi | Anne Christina Laursen, psykologi
Bjørg Jacobsen, etnologi | Joan Sund Jespersen, japanologi
Kristina Lindebjerg, teologi | Robert Kronberg, teologi

SEO-tekster eller professionelle artikler - Kontakt os nu